Etter endt utdanning i Norge kan det hende man vil fordype seg i noen fag og komme seg ut i verden. Danmark er vårt naboland, men er tross alt mye nærmere kontinentet enn hva vi selv er. Aalborg er en by med et universitet hvor man kan studere bedriftsøkonomi på Master nivå, og i tillegg få utdanningsstøtte fra Statens Lånekasse. Det er ikke langt å reise til Aalborg, og vil man videre ut i verden, er mulighetene store. Studiet som gir en mastergrad innen for bedriftsøkonomi, er en av de mest populære studiene blant utlendinger til byen.

Studiet går over to år, og har ulike fordypnings-retninger. Disse er:

  • International Marketing
  • Innovation Management
  • Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics
  • International Business Economics

Spesialiseringene er høyaktuelle fag, som gir kunnskap om hvordan verden er i en stadig forandring. Hvordan man som selger må tenke globalt og ikke bare lokalt. Innovativ Management handler om kulturforskjeller innenfor styringsledelse, og vil gi mulighet til å samarbeide med studenter og universiteter verden over. Teorier og metoder for innovativ ledelse vil bli framsatt og alt foregår på engelsk, slik at man direkte blir satt inn i den reelle situasjonen man har i verden i dag.

MIKE-B som er den tredje retningen lærer studentene om dynamikken mellom kunnskap, innovasjon og entreprenørskap i en stadig endret verden. Studiet gir studentene verktøy til å håndtere disse endringene, og være pro-aktive på området. Kunnskap om dette er spesielt viktig når man tenker på hvordan man investerer og ved å se på den økonomiske utviklingen også kan si noe om hvordan det vil bli fremover.

Den fjerde studiespesialiseringen øker studentenes kunnskap om hvordan de store maktforholdene i samfunnet fungerer, og hva som påvirker hva. Politikk, økonomi, sosiale og kulturelle forskjeller og hvordan man kan bruke dette til å skape virksomheter med planer som vil kunne overleve i det kaotiske markedet.

Aalborg er en middels stor by i Danmark som ligger på Nordjylland, den delen som er fastland. Med sine 100 000 innbyggere, har den trivelige byen stort sett alt man trenger for å trives som student, kanskje også med historie som en by med lange tradisjoner for produksjon av tobakk og alkohol.

Dersom man ønsker å studere ved Aalborg Universitet, kan man gå inn på denne hjemmesiden. Her finner man all den informasjon man trenger for å begynne søknadsprosessen. Det er lurt å være tidlig ute, slik at man kommer inn på de studiene man selv ønsker, og ikke må ta til takke med en restplass på noe annet.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier

youplay