Uten de historiske hendelsene man har sett opp gjennom tiden, hadde vi ikke vært hvor vi er idag. Enten det er på godt eller vondt. Men at mange historiske personer har hatt sin innflytelse på aspekter innenfor hvordan man bygger opp bedrifter i dag, er helt sikkert. Noen tenker at økonomi er et vitenskapelig fag, men på ingen måte kan det sies å være det. Selv om matematiske og statistiske utregninger i mange sammenhenger er nødvendig, så er det så mange andre faktorer som virker inn, at man aldri kan si noe bastant. Disse andre variablene handler om menneskelige korrelasjoner i et samfunn, derfor er mange av dem filosofer og tenkere. Noen av disse som har hatt påvirkning på vestlig økonomisk tenkning er:

Adam Smith

Funderte på hvorfor noen land er rike og andre ikke, og hva som skal til for å skape økonomisk vekst. Han studerte hvordan mennesket agerer i et miljø, og hvordan de forholdt seg til nytte-kost prinsippet. Han utarbeidet teorier om etterspørsel og tilbud i et konkurransepreget miljø, og hvordan arbeiderne jobbet i forskjellige settinger. Kjent for diamant-vann paradokset.

John Stuart Mill

Men mikroøkonomien, altså den delen av økonomien som omtaler bedriftene, er også viktig. Den deles inn i konsumentteori, produsentteori og markedsteori, innenfor det som kalles ny-klassisk økonomisk tenkning.

Alfred Marshall

Utarbeidet markedsdiagrammet med variabler som etterspørsel, tilbud i hensyn til pris og mengde. På den måten kunne man bestemme et likevekt-punkt. Han forklarte sine studenter på en forbilledlig måte hvordan dette endret seg på kort sikt til lang sikt.

John M. Keynes

Elev av Marshall, men skulle selv bli en talsmann for makroøkonomien. Han forklarte hvordan det offentliges tiltak mot negative tendenser i samfunnet, altså politikk, kunne bidra til å snu trendene. Han var en ekte privatøkonomi i den forstand at han oppfordret til handel i stedet for nøkternhet.

Selv om disse er noen få av mange tenkere innenfor økonomi, er det mange andre som også har hatt påvirkning. Allerede datidens Platon og Aristoteles, hadde syn på hvordan samfunnet ble påvirket av menneskelige drifter og ønsker. Senere fikk man personer som Thomas Aquinas, som snakket om fornuft og tro, sterkt preget av datidens maktforhold mellom kirke og stat. Jean Jaques Rousseau forklarte folkesuverenitetsprinsippet i sammenheng med den franske revolusjonen, og at man blir det man er.

Dessuten er det mange moderne økonomer som har hatt stor innflytelse i de siste hundre årene, slik som Karl Marx som mente massene måtte styres med struktur, mens andre mer nyere tenkere som John Forbes Nash jr som var en pioner innenfor spillteori og differensial-likninger. Personer som Thomas Picketty har teorier om samfunnsøkonomiens langvarige utvikling har større innvirkning enn hva man skulle tro. Økonomi er ikke en vitenskapelig kunnskap som har faste sannheter, men som bygger på mye mer komplekse sammenhenger.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier