Når du skal starte din egen bedrift, er det mange nye begreper å sette seg inn i. Et av de er likviditet, som høres mer komplisert ut enn hva det egentlig er. Likevel er det svært viktig, og det er ofte sviktende likviditet som er årsaken til at selskaper i en oppstartfase ikke overlever.

Hva er likviditet?

Svært enkelt forklart er det mulig å si at likviditet er penger du har tilgjengelig og kan bruke umiddelbart. Det er altså ikke penger som du vet at du får om et par måneder eller neste år, men penger som du har her og nå og kan benytte til å kjøpe noe eller betale ned en gjeld.

Egentlig er likviditet sentralt også i privatøkonomi, der det helt enkelt handler om hvilke penger du har tilgjengelig. Det som kan gjøre det litt komplisert å forstå er at likviditeten handler om hvilke penger du har tilgjengelig, uansett hvor du har fått de i fra. Det betyr i et eksempel basert på privatøkonomi at hvis du tar opp ett billig forbrukslån en måned, samtidig som du ikke har noen annen inntekt, kan likviditeten fortsatt være svært god.

Så lenge du har penger til å betale alle regninger og fortsatt har penger til overs er likviditeten god nok. Samtidig kan det være at ditt privatøkonomiske «resultat» er negativt, fordi du har tatt opp ny gjeld. Men dette påvirker likviditeten frem i tid, da du skal betale tilbake lånet. For en bedrift fungerer likviditet på tilsvarende måte, bare i større skala.

Konkrete eksempler der likviditet blir en utfordring

Også for store bedrifter kan likviditet bli en utfordring. For eksempel har Norwegian solgt en mengde billetter i 2019, men pengene er fortsatt ikke på plass hos selskapet. Årsaken er at kundene har betalt med kredittkort, og gitt Norwegians vanskelige økonomiske situasjon, ønsker såkalte innløsere ikke å overføre store beløp til selskapet, som betaling for reiser som finner sted langt frem i tid.

For en liten bedrift kan noe tilsvarende skje hvis du gir dine kunder alt for gunstige betalingsbetingelser. Da kan det være at du for eksempel har et positivt resultat inneværende måned, men fordi du har latt kunden din betale først om to måneder er likviditeten ikke god. Hvis du da får en regning fra Skatteetaten på moms og forskuddskatt, og dessuten skal betale dine leverandører, kan det være at du helt enkelt går tom for penger. Da hjelper det dessverre ikke at du vil få en stor sum om to måneder.

Likviditetsstyring er svært viktig for en bedrift. Hvis du mister kontrollen over likviditeten vil du kunne gå glipp av mye penger, uansett hvor flink du ellers er til å drive selskapet ditt.

Author anna
Published
Categories Uncategorized

Markedsstrategier

youplay