Starter man opp et AS, må man ha kontroll på regnskapet. Det består av mange sjekkpunkter som er viktige for å forstå hva som utgjør kostnader og hva som skal til for å sette opp budsjettet som sier noe om hvordan man kan klare seg framover.

Regnskap består av en del punkter man må gå i gjennom, noe som en revisor eller regnskapsfører har kontroll over når omsetningen i bedriften overstiger en viss sum. Det er anbefalt å ha regnskapsfører når omsetningen går over noen hundretusen kroner per år som enkeltmannsforetak, eller når man har stiftet et AS.

Regnskapet skal gi en oversiktlig liste over inntekter, kostnader, gjeld og eiendeler.Ved utregning kan man finne ut balansen, som sier noe om tilstanden, og resultatet, som sier noe om utvikling mellom to tidspunkt. Dette kan være viktig lesning for bedriftens styre og ansatte, men også for aktører som tenker å investere i bedriften.

Bedriften har et alternativ til årsregnskapet som offentliggjøres innenfor visse rammer. Alternativet heter driftsregnskap, og er en pekepinne for bedriften selv. Det er dette som kalles budsjetterings-prosessen. Dette budsjettet vil fortelle noe om hvordan utsiktene er fremover. Kunnskap om dette gir rom for utvikling.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier