Det er mye usikkerhet i verdensøkonomien om dagen, noe av det skyldes rentekutt i USA og renteøkning i Norge, noe av de skyldes angrepene mot oljefeltene i Saudi-Arabia, mens veldig mye også skyldes usikkerheten rundt britenes Brexit – eller eventuelle ikke-Brexit. Når usikkerheten blir såpass stor, er det vanskelig å spå verdensøkonomien i tiden fremover. Men det ser heldigvis ikke ut som om vi står ovenfor en ny global finanskrise. I alle fall ikke enda.

Under forrige finanskrise gjorde Norge det veldig bra, og mange ble overrasket av at en finansminister fra SV var den som holdt Norge ved roret. Kristin Halvorsen var en klippe i årene 2008 og 2009, og styrte landets økonomi på en måte som til og med imponerte hennes politiske motstandere. Om dagens finansminister, Siv Jensen, klarer den samme oppgaven om en ny finanskrise skulle oppstå, er noe uvisst. Det er derfor svært bra for Norge, for ikke å snakke om verdensøkonomien, at det ikke blir en ny krise med det første.

Et tegn på en god økonomi er hvor stort salget av forbruksvarer er, om det er iPhone 11 som selges med etui, eller noe helt annet. Man kan også se hvor god økonomien er ved å se på hvor mange mennesker som bruker penger på restauranter og annet uteliv. Det er som regel slike ting som kuttes først i nedgangstider.

Blir det krig mellom USA og Iran?

I det siste har det vært store spenning i verdens økonomien, da mange er redde for en krig mellom stormaktene USA og Iran. Hvis det viser seg at Iran har atomvåpen kan dette plutselig handle om mye mer enn økonomi, selv om det er penger de fleste først og fremt er bekymret for. Ordbruken eskalerer, og det er vanskelig å si hva en president som Donald Trump bestemmer seg for å gjøre. For verdensfreden sin skyld, får vi håpe han har gode rådgivere rundt seg.

Hvilke konsekvenser kan Brexit få???

Det samme får vi håpe i England, hvor det er fullt kaos rundt statsminister Boris Johnson. Johnson har bestemt seg for å suspendere parlamentet i flere uker, noe de fleste folkevalgte er sterkt imot – da de mener han bruker dette som en hersketeknikk for å få gjennom en Brexit uten handelsavtale. Hvis dette skjer, er det svært usikkert hva som vil skje med verdensøkonomien. En ting som likevel er sikkert, er at det britiske pundet vil falle – og det vil få svært negative konsekvenser for den britiske økonomien. Det er ytterst usikkert hva dette eventuelt vil bety for Norge, men det er naivt å tro at det ikke vil påvirke økonomien her hjemme. Spørsmålet blir i hvor stor grad, og hvor lenge.

Author anna
Published
Categories Uncategorized

Markedsstrategier

youplay