Det finnes flere ting som kan sette en stopper for drømmene man går med om å starte opp for seg selv. En opplagt årsak kan være dårlig økonomi, noe som setter planene på vent direkte. Men det finnes mange eksterne årsaker som er vanskeligere å gjøre noe med. Men dersom man forstår de økonomiske svingningene i verden, kan man også prøve å beregne når man skal starte opp.

For det første må man forstå hva tilbud og etterspørsel er. Selger man noe som ingen er interessert i, eller det finnes bedre alternativer, så kan det være nytteløst å starte opp. Etterspørsel kommer gjerne av god økonomi, eller kjøpekraft.

Kjøpekraften kan reguleres av råvarepriser og andre kostnader man må legge til i beregningen. Er det ikke lønnsomt for folk å drive med en ting, fordi det koster for mye, så vil kundene finne andre løsninger. Disse prisene reguleres av konjunkturer i økonomien. Økonomisk vekst kan være årsaken, og ved vekst produseres det mer. Er det mye på lager, vil produksjonen gå ned. Da vil råvareprisene gå opp. Dermed ser man at alt på en måte henger sammen.

Ting som inflasjon, konsum, sysselsetning og ikke minst krig og katastrofer er også faktorer som har stor innvirkning på markedet. Sysselsetning kan for eksempel påvirkes av ny teknologi som er med på å gjøre folk arbeidsledige. Når folk blir arbeidsledige så synker kjøpekraften, og man får ikke solgt varene sine.

Man ser at det er to markeder som øker kolossalt, og det er innenfor energi og miljøhensyn. De har igjen med omstillinger til bedre metoder for å drive samfunnet videre med fornybar energi, og samtidig hensyn til miljøet.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier

youplay