Det store spørsmålet mange stiller seg, er hvorfor så mange nystartede virksomheter etter kort tid går dunken. Er det fordi de har for dårlig økonomisk styring, eller er det på grunn av nedgangstider? Hvordan er forretningsmodellen bygd opp, er spennende for forskere som funderer på hvorfor noen klarer seg og noe ikke. Det viser seg at virksomheter som er startet opp uten noe klart mål, har større sjanse for å mislykkes enn de med klare visjoner. Det er gjerne modeller som har fokus på tilpasningsdyktighet, innovative aspekter og har en klar og ekte visjon som gjerne lykkes.

Trendene i den vestlige verden

Utviklingen i den vestlige verden går mer mot individualisering. Det betyr at mennesker ikke lenger kun ser etter standardiserte valg, men er mer opptatt av å kunne tilpasse selv hvordan varen eller tjenesten skal være. Man kan bare se på feriereiser med egne opplevelser, hvilken påvirkning de sosiale medier har på reisevaner også videre. På denne måten skapes det et mer individbasert nettverk, hvor folk møtes i virtuelle sammenhenger, slik som nettopp Facebook eller Airbnb.

Internett har noe av forklaringen på dette. Det faktum at det er gratis å spre informasjon på nett, gjør at mange flere får tilgang, til mange flere alternativer eller kombinasjoner. Det betyr igjen at de etablerte selskapene må involvere seg på en helt ny måte for å nå ut til kunder. Dermed ser man at flere og flere av de store aktørene lager egne nettsider.

For å nå ut til potensielle kunder er det derfor viktig å ha en fleksibel, effektiv og ikke minst inspirerende forretningsmodell, som fanger opp flest mulig kunder. For etablerte aktører er dette vanskelig, fordi de ikke jobber både organisatorisk og teknologisk på samme gang. Dermed må de omstille seg til å kunne jobbe på begge områder samtidig.

Omstilling koster som kjent penger, og mange sliter med å omlegge driften, enten det er i den ene eller andre retningen. Og når investeringene vil gi overskudd (ROI), er nesten umulig å kartlegge. For det krever både en ny infrastruktur når det gjelder IT, kunnskap og ikke minst ferdigheter til å implementere de nye systemene. Man får et skille mellom de som velger å holde seg til de gamle systemene, og de som forsøker å omstille seg. De som ikke klarer dette, faller imellom.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier

youplay