Dersom man plutselig får en kjempe-idé, bør man av og til vurdere risikoen ved å la den ta form i den virkelige verden. For det kan hende man sitter på en så unik forretningsplan at man bare ikke kan la være. Kortsiktig lån kan være risikabelt, men om ideen er god nok, er det sjelden noe problem.

For å få lån bør man lage en gjennomført plan

Har man en plan som man kan levere til investoren vil det være enklere å få lån. En plan bør inneholde disse punktene:

  • Formål
  • Misjon
  • Visjon

Det forteller investoren at man har tenkt over hvor man er nå idag, kalt nå-situasjon, målsetningen og hvordan man har tenkt å komme dit. Dette viser man ved å sette opp en strategisk plan:

  • Utarbeide planen
  • Evaluere modellen
  • Alternativer
  • Verifisering av hypoteser
  • Fastsette forretningsmodell

Det er i tillegg viktig å utføre en spørreundersøkelse der man spør et representativt utvalg om hva de mener om ideen. Denne undersøkelsen må være gjennomgående og grundig. Først da har man vist seg verdig et lån for å sette planene ut i realiteten. Det finnes mange investorer som er villige til å hjelpe aktører med å realisere drømmene sine.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier

youplay