Det er et merkelig skue å se Donald Trump, som er fascinert av såkalte strongman-ledere og diktatorer, ta avgjørelser som svekker USAs innflytelse i verden og overgir makt over handel og verdenspolitikk til andre stormakter som Kina og EU. Skal man stole på statistikken er det omtrent en tredjedel av velgerne i USA som støtter ham, og alle tiltak han innfører ser ut til å handle om å tekkes dem, mer enn det handler om å gjøre det som er best for USA eller verden. De fleste er enige om at de nye tariffene på stål og aluminium vil skade USA først, deretter verdensøkonomien, og fortsette å innskrenke deres relevans på det globale markedet. Proteksjonisme i en verden som holdes i sjakk av global handel er en dårlig idé, og man trenger ikke gå langt tilbake historisk for å se hvorfor. Når økonomien faller, blir det urolige tider, og to ganger de siste 150 år har det ledet til global krig.

Verdenssamfunnet reagerer annerledes

Det er imiderltid god grunn til å tro at verdenssamfunnet reagerer annerledes denne gangen enn i forkant av første og andre verdenskrig. Verden har en høyere utdannet befolkning en noensinne, som kjenner sin historie. Stormakter som Tyskland og Kina kjenner konsekvensene av en handelskrig. Globaliseringen har gjort at hvert enkelt lands økonomi er avhengig av nettopp å holde grensene åpne og handelsavtaler aktive, ellers kollapser hele det økonomiske grunnlaget deres. Trumps avgjørelser ser ut til å være forankret i en forenklet merkantilisme, som kjører frem uten forståelse for at samfunnet rundt kommer til å reagerere. Ved å fornærme nære allierte møter han motstand og mister goodwill, og han vil trolig bli tvunget til å utvanne det nye reglementet etter press både fra sitt eget parti og det internasjonale samfunnet. Ingen vinner – minst av alt Trump, som taper ansikt ved å igjen måtte irrettesettes av langt mer erfarne spillere i den globale politikken. Hva er det som gjør at hans kjernevelgere allikevel støtter ham, til tross for at han arbeider mot deres interesser og reduserer landets status?

Reelle problemer i kjernen

Det er lett å avfeie Trumps og hans velgere som irrasjonelle og tuftet på dårlige verdier, men det er like viktig for de som er uenige å forstå hvor disse meningene kommer fra. I Norge har vi det godt, vi har et stabilt sikkerhetsnett, gratis helsevesen, gratis skolegang og har hatt en eventyrlig økonomisk vekst de siste 70 år som har kommet alle til gode, fremfor noen få. vurder et forbrukslån i regulerte Norge, og du tar lav risiko sammenlignet med resten av verden. God økononomi og rettferdige samfunn holder politikken stabil, men også her ser vi hvordan endringer som bølger av flyktninger skaper uroligheter i befolkningen. I USA har Trumps kjernevelgere dårlig økonomi, et astronomisk dyrt og ineffektivt helsevesen, lav grad av utdannelse og derfor liten kunnskap om verdenspolitikk og diplomati, og de er desperate etter endring. Trumps enkle retorikk, opptegning av fiktive fiendebilder og løfter om en ny storhetstid er derfor fristende å falle for, selv om det ikke finnes substans.

Author anna
Published
Categories Uncategorized

Markedsstrategier

youplay