Læren om økonomi og bedrifter går hånd i hånd. Derfor er det mange utdannings-institutter som tilbyr faglig kunnskap på området. Selv om noen land anser bedriftsøkonomi som en akademisk utdanning, er det i Norge vanlig å tilby studiene i yrkesrettede utdanning.

Utdanning i bedriftsøkonomi starter allerede i videregående skole, som egne studiespesialiserings-fag. På høyere nivå er det gjerne høyskolene som har hatt denne type utdanning, mens det nå er mer vanlig også på universiteter.

Ofte er studiet i bedriftsøkonomi ett årsstudium som man kan ta enten ved å følge forelesninger, som deltidsstudent eller via nettbaserte studier. Alle de store universitetene tilbyr dette:

 • UiO (Oslo)
 • NTNU (Trondheim)
 • UiB (Bergen)
 • UiT (Tromsø)
 • UiS (Stavanger)

Denne utdanningen kan man ta med vanlig studiekompetanse fra videregående skole, og videre kan man spesialisere seg i mange retninger. Det er studier som omfatter:

 • Administrasjon
 • Jus
 • Entreprenørskap
 • Eiendomsmegling
 • Finans
 • Styringsledelse

Med en slik spesialisering er man beredt til å gå inn i arbeidslivet med god kompetanse om hvordan mikro-økonomiske prosesser fungerer i den store sammenhengen. Det er viktig for å kunne bli en ledende aktør i et marked med konkurranse. Enten man sitter på den ene eller andre siden av bordet.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier

youplay