Det er alltid viktig å identifisere markedet. Markedet for en bestemt bedrift knyttes til produktet man selger, og er gjerne den delen av markedet som kalles målgruppen. Man kan definere målgruppen ved forskjellige punkt:

  • Alder
  • Kjønn
  • Nasjonalitet
  • Interesse
  • Religion

Med det kan også hende at ikke målgruppen selv vet at de har et behov, eller at man kan påvirke markedet til å ønske produktet. Ved å gjennomføre en markedsanalyse kan man finne ut mye interessant.

Når man har definert målgruppen, er det mye enklere å forutsi hva som er mulig å selge med god markedsføring. Det er også viktig å finne ut hvem som er konkurrenter, for å kunne si om man vil ha en stor markedsandel eller ikke. Markedsandeler er også en variabel som gjør det enklere å regne på antatte inntekter, noe som forenkler arbeidet og gjør at man kan gå i gang med å arbeide med kjernevirksomhet rundt produktet.

Analysen av markedet er gjerne en kvantitativ analyse som sier noe om tingenes tilstand og bruker statistikk som metode for å eliminere feil-antakelser. I analysen bruker man matematiske formler for å komme til svarene man er ute etter, og statistikk for å forutsi framtiden. Først da kan man vite om man står godt i markedet.

Author anna
Published
Categories Content Marketing

Markedsstrategier

youplay