Uten de historiske hendelsene man har sett opp gjennom tiden, hadde vi ikke vært hvor vi er idag. Enten det er på godt eller vondt. Men at mange historiske personer har hatt sin innflytelse på aspekter innenfor hvordan man bygger opp bedrifter i dag, er helt sikkert. Noen tenker at økonomi er et vitenskapelig fag, […]

Read More

Regnskapet i bedriften

Starter man opp et AS, må man ha kontroll på regnskapet. Det består av mange sjekkpunkter som er viktige for å forstå hva som utgjør kostnader og hva som skal til for å sette opp budsjettet som sier noe om hvordan man kan klare seg framover. Regnskap består av en del punkter man må gå […]

Read More

Det finnes flere ting som kan sette en stopper for drømmene man går med om å starte opp for seg selv. En opplagt årsak kan være dårlig økonomi, noe som setter planene på vent direkte. Men det finnes mange eksterne årsaker som er vanskeligere å gjøre noe med. Men dersom man forstår de økonomiske svingningene […]

Read More

Dersom man plutselig får en kjempe-idé, bør man av og til vurdere risikoen ved å la den ta form i den virkelige verden. For det kan hende man sitter på en så unik forretningsplan at man bare ikke kan la være. Kortsiktig lån kan være risikabelt, men om ideen er god nok, er det sjelden […]

Read More

Det skilles tradisjonelt sett mellom de private og de offentlige interesser. De offentlige interessene skal i bunn og grunn sørge for at befolkningen har tilgang på de tjenester som de har krav på gjennom den norske grunnloven. Men de bedriftsøkonomiske hensiktene er ene og alene å få størst overskudd. I mange situasjoner kan det se […]

Read More

Det er ingenting i veien for å ha en løssluppen organisering, feil bruk av midler, dårlig salg og være uforskammet overfor kunder, så lenge man har ubegrensede midler. Men for de fleste aktører i samfunnsøkonomien er det ikke slik. Dersom man deler samfunnet opp i små enheter, får man nemlig det man kaller bedrifter, og […]

Read More

Markedsstrategier

youplay