Det finnes flere ting som kan sette en stopper for drømmene man går med om å starte opp for seg selv. En opplagt årsak kan være dårlig økonomi, noe som setter planene på vent direkte. Men det finnes mange eksterne årsaker som er vanskeligere å gjøre noe med. Men dersom man forstår de økonomiske svingningene […]

Read More

Dersom man plutselig får en kjempe-idé, bør man av og til vurdere risikoen ved å la den ta form i den virkelige verden. For det kan hende man sitter på en så unik forretningsplan at man bare ikke kan la være. Kortsiktig lån kan være risikabelt, men om ideen er god nok, er det sjelden […]

Read More

Det skilles tradisjonelt sett mellom de private og de offentlige interesser. De offentlige interessene skal i bunn og grunn sørge for at befolkningen har tilgang på de tjenester som de har krav på gjennom den norske grunnloven. Men de bedriftsøkonomiske hensiktene er ene og alene å få størst overskudd. I mange situasjoner kan det se […]

Read More

Det er ingenting i veien for å ha en løssluppen organisering, feil bruk av midler, dårlig salg og være uforskammet overfor kunder, så lenge man har ubegrensede midler. Men for de fleste aktører i samfunnsøkonomien er det ikke slik. Dersom man deler samfunnet opp i små enheter, får man nemlig det man kaller bedrifter, og […]

Read More

Det store spørsmålet mange stiller seg, er hvorfor så mange nystartede virksomheter etter kort tid går dunken. Er det fordi de har for dårlig økonomisk styring, eller er det på grunn av nedgangstider? Hvordan er forretningsmodellen bygd opp, er spennende for forskere som funderer på hvorfor noen klarer seg og noe ikke. Det viser seg […]

Read More

Om man er i den situasjonen at man nettopp har startet opp sin en business på Internett, har sikkert ord som content marketing dukket opp gang på gang. Men hva er egentlig “content marketing”, og hvordan kan man bruke det til å få enda flere besøkende til sin forretningsidé? Dette er noen tanker rundt markedsføring […]

Read More
    • Posts navigation

    • 1
    • 2
    • 3

Markedsstrategier

youplay