Det er alltid komplekst å sette en pris på et produkt, når man befinner seg i et marked hvor markedskreftene virker. Forventning, spekulasjon, etterspørsel og tilbud er alle ting som hele tiden varierer ettersom markedet endrer seg. Den moderne bedriftsøkonomien Det er essensielt tre sektorer man deler arbeidslivet inn i, nemlig primær, sekundær og tertiærnæring. […]

Read More

Man vil leve ut en drøm man har gått med om å starte opp egen bedrift, men har lite penger til å annonsere via store aktører i media. Da er det fint å kunne bruke internettet til å spre det glade ord om bedriften din. Det aller billigste og som kun tar noe av tiden […]

Read More

Som verdens største marked er Internett allerede overlegen alle andre reelle markeder der ute, for det legges ut enorme mengder mer eller mindre nyttig informasjon på nettet. En måte å lære seg å bruke ny teknologi, Internett eller hva det måtte være, er å bruke kurs og beskrivelser som legges ut på nettet. Dette kalles […]

Read More

Etter endt utdanning i Norge kan det hende man vil fordype seg i noen fag og komme seg ut i verden. Danmark er vårt naboland, men er tross alt mye nærmere kontinentet enn hva vi selv er. Aalborg er en by med et universitet hvor man kan studere bedriftsøkonomi på Master nivå, og i tillegg […]

Read More

Uten de historiske hendelsene man har sett opp gjennom tiden, hadde vi ikke vært hvor vi er idag. Enten det er på godt eller vondt. Men at mange historiske personer har hatt sin innflytelse på aspekter innenfor hvordan man bygger opp bedrifter i dag, er helt sikkert. Noen tenker at økonomi er et vitenskapelig fag, […]

Read More

Regnskapet i bedriften

Starter man opp et AS, må man ha kontroll på regnskapet. Det består av mange sjekkpunkter som er viktige for å forstå hva som utgjør kostnader og hva som skal til for å sette opp budsjettet som sier noe om hvordan man kan klare seg framover. Regnskap består av en del punkter man må gå […]

Read More

Markedsstrategier

youplay